Bezbednosni konsalting


Kroz bezbednosni konsalting koji predstavlja osnovni element korporativne bezbednosti, stručnim analizama i kvalitetnim preporukama postavljamo temelje uspešnog sistema zaštite lica, imovine i poslovanja .

Delujemo preventivno i ukazujemo na pretnje, opasnosti i izvore ugrožavanja, a zatim definišemo set aktivnosti i mera kojima gradimo efikasnu strategiju korporativne zaštite.

U današnjem okruženju visokog rizika i učestalih pretnji, spektar faktora ugrožavanja bezbednosti je veoma raznolik i često se dešavaju: krađe, različiti oblici kriminala, nelojalna konkurencija, sajber napadi, sabotaže, finansijske malverzacije, zloupotrebe, industrijska špijunaža, a nisu retki ni štrajkovi i napadi na menadžment kompanije.

Za uspešno funkcionisanje svakog sistema primarno je obezbediti sigurne uslove za rad i zaštititi vitalne interese kompanije, samim tim Vaš menadžment i naš stručni tim moraju uvek biti u bliskoj saradnji i redovno organizovati konsultacije u cilju zaštite poslovanja i interesa preduzeća.


Usluge koje obuhvata bezbednosni konstalting obuhvataju:

Bezbednosne procene objekata

Procene i analize rizika sa ekspertizom

Izrada elaborata fizičkog obezbeđenja

Izrada i implementacija pravilnika i procedura rada fizičkog obezbeđenja

Edukacije radnika fizičkog obezbeđenja za rad na osnovu propisanih procedura

Izrada i implementacija procedura rada svih zaposlenih u svrhu zaštite lica i imovine

Edukacija svih zaposlenih za rad na osnovu propisanih procedura

Izrada projekata tehničke zaštite

Upravljanje i kontrola izvođenja radova pri realizaciji projekata tehničke zaštite

Kontrola i revizija sistema zaštite lica i imovine