REFERENCE

U izvodu referentne liste navodimo pojedina pravna lica sa kojima smo ostvarili saradnju:

- Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Vinča

- OŠ „Bora Stanković“, Voždovac

- OŠ „Filip Filipović“, Beograd

- OŠ „Janko Veselinović“, Voždovac

- OŠ „Josif Pančić“, Baljevac

- OŠ „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka

- OŠ „Ljupče Španac“, Bela Palanka

- OŠ „Nikola Tesla“, Vinča

- SŠ „Niketa Remezijanski“, Bela Palanka

- PU „Dragica Lalović“, Bela Palanka

- Advokatska komora Beograd

- „ĐUĐA GIUGIA DOO“, Kraljevo

- JKP Lim, Prijepolje

- Hotel “Rtanj”, Kopaonik

- “Energetika doo”, Kragujevac

- “FIAT Automobili Srbija”, Kragujevac

- “Minth Automotive Europe” d.o.o., Loznica

- JP “3. Septembar”, Nova Varoš

- “Aigo” d.o.o., Beograd

- OŠ “Karađorđe”, Beograd

- OŠ “Vladimir Perić Valter”, Prijepolje

- “Tehnička škola”, Prijepolje

- OŠ “Svetozar Marković”, Prijepolje

- OŠ “Sveti Sava”, Prijepolje

- OŠ “Miroslav Stiković”, Prijepolje

- OŠ “Mihajlo Baković”, Prijepolje

- “Prijepoljska gimnazija”, Prijepolje

- “Ekonomsko - trgovinska škola”, Prijepolje

- OŠ “Dušan Tomašević Ćirko”, Prijepolje

- OŠ “Boško Buha”, Prijepolje

- “Dom Kulture Prijepolje”, Prijepolje

- SUR “207”, Beograd

- SUR “Nautičar”, Beograd

- “Cool Coffee world” d.o.o., Beograd

- “Akademija Dositej”, Beograd

- PU “Dragica Lalović”, Bela Palanka

- SC “Banjica”, Bela Palanka

- SD d.o.o., Martonoš

- Mesna zajednica Šupljak, Subotica

- Menjačnice “Global Pay”, Novi Sad

- JKP Palić - Ludaš

TOP