REFERENCE

U izvodu referentne liste navodimo pojedine objekte gde je naš tim realizovao procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja:

- Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Vinča

- JKP Lim, Prijepolje

- Hotel “Rtanj”, Kopaonik

- “Energetika doo”, Kragujevac

- “FIAT Automobili Srbija”, Kragujevac

- “Minth Automotive Europe” d.o.o., Loznica

- JP “3. Septembar”, Nova Varoš

- “Aigo” d.o.o., Beograd

- O.Š.“Karađorđe”, Beograd

- O.Š.“Vladimir Perić Valter”, Prijepolje

- “Tehnička škola”, Prijepolje

- O.Š.“Svetozar Marković”, Prijepolje

- O.Š.“Sveti Sava”, Prijepolje

- O.Š.“Miroslav Stiković”, Prijepolje

- O.Š.“Mihajlo Baković”, Prijepolje

- “Prijepoljska gimnazija”, Prijepolje

- “Ekonomsko - trgovinska škola”, Prijepolje

- O.Š.“Dušan Tomašević Ćirko”, Prijepolje

- O.Š.“Boško Buha”, Prijepolje

- “Dom Kulture Prijepolje”, Prijepolje

- SUR “207”, Beograd

- SUR “Nautičar”, Beograd

- “Cool Coffee world” d.o.o., Beograd

- “Akademija Dositej”, Beograd

- PU “Dragica Lalović”, Bela Palanka

- SC “Banjica”, Bela Palanka

- SD d.o.o., Martonoš

- Mesna zajednica Šupljak, Subotica

- Menjačnice “Global Pay”, Novi Sad

- JKP Palić - Ludaš

TOP