USLUGE

Korporativna bezbednost

Pojam korporativne bezbednosti se može objasniti kao proces i sistem kojim se štiti kompletno poslovanje jednog privrednog društva. Obuhvata zaštitu lica (zaposlenih i ostalih lica koja borave u privrednom društvu), zaštitu imovine preduzeća (predmete u vlasništvu privrednog društva, poslovne informacije i podatke, poslovni imidž i sl.) kao i zaštitu poslovanja (aktivnosti i mere kojima privredno društvo održava i unapređuje konkurentnost na tržištu, aktivnosti i mere koje omogućavaju top menadžmentu kvalitetno i brzo donošenje odluka u pogledu novih partnera, projekata, investicija, usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima i standardima i sl.).

Krajnji cilj uspostavljanja sistema/procesa korporativne bezbednosti jeste preventivno reagovanje na sve potencijalne opasnosti iz unutrašnjeg i spoljnog okruženja kompanije, smanjenje potencijalnih gubitaka i povećanje konkurentnosti na tržištu što direktno utiče na uvećanje profita kompanije.

Ukoliko želite da obezbedite stabilno poslovanje i razvoj svoje kompanije naš tim stručnjaka vam stoji na raspolaganju.

TOP