USLUGE

Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“87/18) definisano je da obavezu izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja imaju:

• Republika Srbija 
• Autonomna pokrajina
• Jedinice lokalne samouprave
• Privredna društva
• Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na svim nivoima;
• Sve zdravstvene ustanove izuzev apoteka
• Republika Srbija 
• Predškolske i školske ustanove, fakulteti i svi objekti u kojima se odvija nastava;
• Ustanove socijalne zaštite;
• Privredna društva i druga pravna lica od posebnog značaja za privredu Republike Srbije (energetika, telekomunikacije, rudarstva i saobraćaja);
• Pravna lica koja upravljaju sportskim, trgovačkim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica i za objekte namenjene za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Procena rizika od katastrofa predstavlja osnovni strateški dokument kojim se identifikuju opasnosti, određuje nivo rizika i na osnovu toga predlažu mere za ublažavanje. Plan zaštite i spasavanja predstavlja prateći dokument koji se izrađuje na osnovu Procene rizika od katastrofa i predstavlja najvažniji operativni dokument kojim se definišu mere, aktivnosti, snage i sredstva neophodni za adekvatan odgovor na prepoznate opasnosti.

Za neposedovanja i neažuriranje ove dokumentacije Zakonom su predviđene rigorozne kazne (od 100.000,00 do 1.000.000,00 rsd), nadzor nad primenom predmetnog zakona aktivno sprovodi inspekcijski organ Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova. Uzimajući u obzir sve gore navedeno, želimo da Vas informišemo da kompanija „HTW GROUP DOO BEOGRAD“ poseduje Ovlašćenje za izradu predmetnih akata izdato od strane nadležnog organa, kao i tim eksperata iz predmetne oblasti, te stoga ima mogućnost da Vam ponudi kompletnu uslugu izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

Naš tim eksperata stoji Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas putem e-maila a.ilic@htwgroup.biz ili d.nikolic@htwgroup.biz ili putem telefona 060-2888-018 ili 060-2888-008

Zakonska regulativa

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS 87/18);

Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekta u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl.glasnik RS“ 102/20)

Uputstvo o metodologiji izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl.Glasnik RS“ 80/19);

Cilj izrade i sadržaj akata

Cilj izrade Procene rizika od katastrofa je prepoznavanje opasnosti kojima su štićene vrednosti privrednog društva ili drugog pravnog lica izložene, određivanje stepena rizika od identifikovanih opasnosti i predlaganje preventivnih i reaktivnih mera za ublažavanje rizika i svođenje na prihvatljiv nivo.

Procena rizika od katastrofa sadrži:

• Uvod,
• Opšti deo,
• Poseban deo,
• Zaključak.


Na slici prikazan je celokupan proces izrade Procene počev od uvodnih radnji kojima se donosi odluka oko učesnika, načina izrade i određivanja opasnosti za koje će se raditii procena pa sve do praćenja stanja na teritoriji i vršenja određenih izmena odnosno ažuriranja Procene nakon njenog donošenja. Cilj izrade Plana zaštite i spasavanja je preduzimanje konkretnih mera,aktivnosti i mera civilne zaštite u cilju smanjena rizika od katastrofa i ublažavanje njihovih posledica po štićene vrednosti (život i zdravlje ljudi, ekonomija/ekologija i kritična infrastruktura).

Plan zaštite i spasavanja načelno sadrži:

• Uvod
• Rano upozoravanje i pripravnost
• Mobilizaciju i aktiviranje
• Zaštitu i spasavanje po vrstama opasnosti
• Mere civilne zaštite
• Upotrebu snaga i subjekata zaštite i spasavanja
• Dodatne priloge u zavisnosti od nivoa planiranja i subjekta koji izrađuje plan.

Rok važenja Akta

Zakonodavac je predvideo da se procena rizika od katastrofa periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, dok se u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

TOP