USLUGE

Oprema specijalne namene

U sistemu specijalne namene mogu se svrstati: sistemi za kontrolu robe u maloprodajnim objektima, sisteme za kontrolu obilaska objekta od strane fizičkog obezbeđenja, GPS praćenje, sisteme za zaštitu podataka, sisteme posebne namene i sl.

TOP