USLUGE

Izrada i implementacija bezbedonosnih procedura

Osnovno geslo naše kompanije glasi: „Ni jedan posao ne može ostati nedovršen“. Vođeni ovakvim prinicipom nakon izrade „Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja“ trudimo se da izradom i implementacijom bezbednosnih procedura za potrebe naših klijenata damo odgovor na identifikovane rizike koji su definisani u Aktu.

Bezbednosne procedure delimo na dva dela:
• Opšte bezbednosne procedure
• Posebne bezbednosne procedure

Opštim bezbednosnim procedurama dajemo odgovor na pitanje “kako realizovati određenu opštu bezbednosnu meru” (npr.opis poslova I radnih zadataka na određenom random mestu-poziciji službenika obezbeđenja)

Posebnim bezednosnim procedurama odgovaramo na pitanje “kako postupiti u vanrednim situacijama najrazličitije vrste” (npr. anonimne I pseudonimne dojave o postavljanju eksplozivnih naprava, pronalaženje sumnjivih predmeta, postupci u slučajevima nastanka požara različitih vrsta itd.)

Iskusan I profesionalan stručni tim u dogovoru sa ovlašćenim predstavnicima naručioca, izrađuje različite scenarije neželjenih događaja na objektima I štićenim prostorima te shodno tome vrši I edukaciju zaposlenih odnosno implementiranje bezbednosnih procedura. U pojedinim slučajevima vrši se I “validacija procedura” tako što se pojedini zaposleni bez njihovog znanja dovode u fingiranu situaciju te se vrši praćenje njihovih postupaka, nakon čega sledi analiza i ukazivanje na dobre I loše postupke tokom primene odgovarajućih mera (npr. “mystery shooper” gde pripadnici stručnog tima pokušavaju da iznestu neplaćenu robu iz trgovinskih objekata u cilju utvrđivanja stepena osposobljenosti službenika obezbeđenja I prodajnog osoblja za postupanje u ovakvim sitaucijama, aktiviranje PP javljača bez prethodnog informisanja pripadnika službe obezbeđenja u cilju sticanja saznanja o nivou osposobljenosti itd, provere osposobljenosti za rukovanje različitim tehničkim sistemima zaštite itd.)

TOP