USLUGE

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Upotrebljavaju se za nadzor i tehničku zaštitu objekata ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je omogućavanje pristupa - ulaza ili izlaza - isključivo ovlašćenim licima. Pristup se omogućuje ili onemogućuje automatskm radom sistema, najčešće elektromagnetnim prihvatnicima ili elektromagnetnim bravama.

Bitna je komponenta nadzora i upravljanja u svim tipovima poslovnih objekata bez obzira na njihovu veličinu I broj korisnika. Korišćenjem ovog sistema prikupljaju se podaci potrebni za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima. Sistemi za evidenciju radnog vremena mogu Vam omogućiti uvid u sledece:

Prikaz službenih izlazaka

Prikaz ljudi na godišnjim odmorima

Tačno vreme dolaska i odlaska s radnog mesta

Prisutnost ili odsutnost jednog ili više zaposlenih u bilo kom trenutku

Statisticki pregledi za razna vremenska razdoblja, za pojedince, grupe ili segmente sistema

Ukupnu vremensku prisutnosti i odsutnosti zaposlenog, razvrstana po nizu parametara koje možete odabrati sami

Za identifikaciju osoba mogu se upotrebljavati bezkontaktne kartice, bezkontaktni privesci, chip kartice i bar kod kartice. Napredniji sistemi vrse indikaciju biometrijskim očitavanjem.

TOP